สถานีตรวจอากาศ วันที่-เวลา ประเภท เนื้อข่าว Initial
ศาลาสหทัยสมาคม 03-05-2019 15:14 SA 0300Z 28004KT 9999 FEW300 31/27 A2980 RMK SLP091 2CI300 Testing wj
บก.ทบ. 03-05-2019 17:30 SP 1030 14005KT 9000 TS VCSH HZ FEW020CB SCT030 BKN300 35/24 2968 RMK TS N AND CB E MOV N(Test) RI
พล.ม.๒ รอ. 04-05-2019 06:59 SA 0000Z 23004KT 9999 FEW015 BKN300 31/26 A2980 RMK 1SC015 4CI300 ZD
พล.ม.๒ รอ. 04-05-2019 07:00 SA 0000Z 23004KT 9999 FEW015 BKN300 31/26 A2980 RMK 1SC015 4CI300 ZD
บก.ทบ. 04-05-2019 07:47 SA 0055Z 25004KT 9999 SCT300 31/25 2981 RMK 3CI300 RI
บก.ทบ. 04-05-2019 07:47 SA 0055Z 25004KT 9999 SCT300 31/25 2981 RMK 3CI300 RI
บก.ทบ. 04-05-2019 07:48 SA 0055Z 25004KT 9999 SCT300 31/25 2981 RMK 3CI300 RI
พล.ม.๒ รอ. 04-05-2019 08:04 SA 0100Z 27006KT 9999 FEW018CB FEW020 BKN300 32/24 A2982 RMK CB DSNT SE MOV W 1CB018 1SC020 3CI300 ZD
ศาลาสหทัยสมาคม 04-05-2019 08:05 SA 0100 24006kt 9999 sct300 31/25 a2983 rmk 3ci300 Ya
สนามหลวง 04-05-2019 08:09 SA 0100Z 26005KT 9999 SCT300 33/23 A2981 RMK 4CI300 QN
ร.พ.กรุงเทพ 04-05-2019 08:14 SA N 0055Z 24005kT 9999 SCT300 32/25 2984INS RMK 3CI300 OG
ร.พ.กรุงเทพ 04-05-2019 08:15 SA N 0055Z 24005kT 9999 SCT300 32/25 2984INS RMK 3CI300 OG