สถานีตรวจอากาศ วันที่-เวลา ประเภท เนื้อข่าว Initial สภาพอากาศ
พล.ม.๒ รอ. 04-05-2019 07:00 SA 0000Z 23004KT 9999 FEW015 BKN300 31/26 A2980 RMK 1SC015 4CI300 ZD รูปภาพ
พล.ม.๒ รอ. 04-05-2019 06:59 SA 0000Z 23004KT 9999 FEW015 BKN300 31/26 A2980 RMK 1SC015 4CI300 ZD รูปภาพ
บก.ทบ. 03-05-2019 17:30 SP 1030 14005KT 9000 TS VCSH HZ FEW020CB SCT030 BKN300 35/24 2968 RMK TS N AND CB E MOV N(Test) RI รูปภาพ
ศาลาสหทัยสมาคม 03-05-2019 15:14 SA 0300Z 28004KT 9999 FEW300 31/27 A2980 RMK SLP091 2CI300 Testing wj รูปภาพ