สถานีตรวจอากาศ วันที่-เวลา ประเภท เนื้อข่าว Initial สภาพอากาศ
พล.ม.2รอ. 12-12-2019 09:10 SA 0200 04002 KT 6000 HZ SCT300 26/14 A2999 RMK 3CI300 CG รูปภาพ
สวนจิตรลดา 09-12-2019 19:06 SA 1200 00000KT 9999 FEW300 24/16 A3002 RMK 2CI300 UG รูปภาพ
สวนจิตรลดา 09-12-2019 18:17 SA 1100 00000KT 9999 FEW300 26/26 A3000 RMK 2CI300 UG รูปภาพ
สวนจิตรลดา 09-12-2019 17:51 SA 1000 00000KT 9999 FEW300 26/16 A2998 RMK 2CI300 UG รูปภาพ
สวนจิตรลดา 09-12-2019 16:32 SA 0900 00000KT 9999 FEW300 27/16 A2996 RMK 2CI300 UG รูปภาพ
สวนจิตรลดา 09-12-2019 15:39 SA 0800 03002KT 9999 FEW025 FEW300 27/16 A2997 RMK CONTRAIL 1CU025 1CI300 UG รูปภาพ
สวนจิตรลดา 09-12-2019 13:59 SA 0700 03005KT 9999 FEW030 FEW300 26/20 A3000 RMK 1CU030 1CU300 UG รูปภาพ
รร.สวนกุหลาบ 06-12-2019 18:11 SA 1100 00000KT 9999 SKC 25/14 A3005 UG รูปภาพ
รร.สวนกุหลาบ 06-12-2019 17:11 SA 1000 00000KT 9999 SKC 26/16 A3001 UG รูปภาพ
รร.สวนกุหลาบ 06-12-2019 16:32 SA 0800 00000KT 9999 SKC 26/15 A3003 UG รูปภาพ
รร.สวนกุหลาบ 06-12-2019 14:16 SA 0700 00000KT 9999 SKC 27/18 A3004 UG รูปภาพ
รร.สวนกุหลาบ 06-12-2019 13:32 SA 0600 00000KT 9999 SKC 26/19 A3006 UG รูปภาพ