สถานีตรวจอากาศ วันที่-เวลา ประเภท เนื้อข่าว Initial สภาพอากาศ
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 12-12-2019 13:16 SA 0600 SA 0600ZKT 05006KT 8000 HZ FEW300 30/18 A3000 SO รูปภาพ
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 12-12-2019 13:13 SA 0600 SA 05006 KT 8000 HZ FEW300 30/19 A2999 SO รูปภาพ
รพ.จุฬาฯ 12-12-2019 12:46 SA 0600 02010KT 8000 HZ FEW300 30/19 A3000 ZG รูปภาพ
ศิริราช 12-12-2019 12:19 SA 0500 05010KT 8000 HZ FEW300 30/19 A3000 SN รูปภาพ
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 12-12-2019 12:08 SA 0500 04006KT 6000 HZ FEW300 30/14 A2997 XA รูปภาพ
ท่าราชวรดิฐ 12-12-2019 12:06 SA 0500 07008KT 8000 HZ FEW300 29/15 A2998 YJ รูปภาพ
รร.สวนกุหลาวิทยาลัย 12-12-2019 11:55 SA 0500 SA 06006KT 8000 HZ SCT300 30/16 A2997 SO รูปภาพ
พล.ม.2รอ. 12-12-2019 11:55 SA 0500 04005KT 6000 HZ FEW300 30/13 A2996 RMK 1CI100 CG รูปภาพ
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 12-12-2019 11:38 SA 0430 06006KT 6000 HZ FEW300 29/15 A2998 XA รูปภาพ
ศาลาสหทัย 12-12-2019 11:28 SA 0430 06008KT 8000 HZ FEW300 29/15 A2998 ZK รูปภาพ
พล.ม.2รอ. 12-12-2019 10:55 SA 0400 06002KT 6000 HZ FEW300 29/13 A2998 RMK 2CI300 CG รูปภาพ
พล.ม.2รอ. 12-12-2019 09:59 SA 0300 07002KT 6000 HZ FEW300 28/14 A2999 RMK 2CI300 CG รูปภาพ