สถานีตรวจอากาศ วันที่-เวลา ประเภท เนื้อข่าว Initial สภาพอากาศ
ท่าราชวรดิฐ 12-12-2019 15:05 SA 0800 08008KT 8000 HZ FEW300 31/16 A2985 YJ รูปภาพ
ราชวิถี (๑๙๓) 12-12-2019 15:02 SA 0800 07006KT 8000 HZ FEW300 32/16 A2989; XD รูปภาพ
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 12-12-2019 15:02 SA 0800 05004KT 8000 HZ FEW300 31/17 A2986 XA รูปภาพ
ศิริราช 12-12-2019 14:48 SA 0800 12010KT 8000 HZ FEW300 31/19 A2987 SN รูปภาพ
รพ.จุฬาฯ 12-12-2019 14:20 SA 0700 03008KT 8000 HZ FEW300 31/16 A3017 CCA ZG รูปภาพ
ท่าราชวรดิฐ 12-12-2019 14:14 SA 0700 06005KT 8000 HZ FEW300 31/17 A2988 YJ รูปภาพ
รพ.จุฬาฯ 12-12-2019 14:07 SA 0700 03008KT 8000 HZ FEW300 31/16 A3031 ZG รูปภาพ
ราชวิถี (๑๙๓) 12-12-2019 14:04 SA 0700 06006KT 9000 HZ FEW300 31/16 A2992; XD รูปภาพ
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 12-12-2019 14:00 SA 0700 04004KT 8000 HZ FEW300 31/16 A2990; XA รูปภาพ
ราชวิถี 12-12-2019 13:32 SA 0600 06006KT 8000 HZ FEW300 31/16 A2996; XD รูปภาพ
ศิริราช 12-12-2019 13:28 SA 0630 09010KT 9000 HZ FEW300 31/20 A2993 SN รูปภาพ
ท่าราชวรดิฐ 12-12-2019 13:18 SA 0600 06008KT 8000 HZ FEW300 30/15 A2998 YJ รูปภาพ