สถานีตรวจอากาศ วันที่-เวลา ประเภท เนื้อข่าว Initial สภาพอากาศ
พล.ม.2รอ. 12-12-2019 17:01 SA 1000 05002KT 8000 HZ FEW300 30/13 A2985 CG รูปภาพ
รพ.จุฬาฯ 12-12-2019 16:58 SA 1000 06010KT 9000 HZ FEW300 31/16 A2987 ZG รูปภาพ
ราชวิถี (๑๙๓) 12-12-2019 16:56 SA 1000 07006KT 8000 HZ FEW300 30/16 A2990; XD รูปภาพ
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 12-12-2019 16:54 SA 1000 07006KT 9000 HZ FEW300 30/16 A2986 XA รูปภาพ
พล.ม.2รอ. 12-12-2019 16:26 SA 0900 09002KT 8000 HZ FEW300 31/13 A2985 RMK 1 CI300 CG รูปภาพ
ท่าราชวรดิฐ 12-12-2019 16:16 SA 0900 09008KT 8000 HZ FEW300 31/16 A2986 YJ รูปภาพ
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 12-12-2019 16:15 SA 0900 SA 07004KT 8000 HZ FEW300 31/17 A2988 SO รูปภาพ
ราชวิถี (๑๙๓) 12-12-2019 16:03 SA 0900 07006KT 8000 HZ FEW300 31/15 A2989; XD รูปภาพ
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 12-12-2019 16:02 SA 0900 04006KT 9000 HZ FEW300 31/16 A2988 XA รูปภาพ
รพ.จุฬาฯ 12-12-2019 16:00 SA 0900 06008KT 9000 HZ FEW300 32/16 A2989 ZG รูปภาพ
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 12-12-2019 15:20 SA 0800 SA 04006KT 8000 HZ FEW300 32/17 A2987 SO รูปภาพ
รพ.จุฬาฯ 12-12-2019 15:08 SA 0800 08010KT 8000 HZ FEW300 31/16 A2991 ZG รูปภาพ