สถานีตรวจอากาศ วันที่-เวลา ประเภท เนื้อข่าว Initial สภาพอากาศ
ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง 01-08-2020 11:30 SA 0430 26008KT 9999 FEW025 BKN090 OVC280 28/22 A2989 XA รูปภาพ
ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง 01-08-2020 10:19 SA 0300 26008KT 9999 FEW025 SCT100 BKN300 A2989 XA รูปภาพ
โรงเรียนบ้านหลวง น่าน 25-01-2020 12:26 SA 0500 27004KT 8000 HZ FEW300 27/10 A2996 SN รูปภาพ
สนามกีฬา อบจ.กำแพงเพชร 23-12-2019 10:07 SA 0300 33005KT 4800 HZ SCT300 28/16 Q1014 XA รูปภาพ
ลานมันเขานางทอง กำแพงเพชร 23-12-2019 07:22 SA 0000 02004KT 4800 BR FEW030 SCT300 22/19 Q1012 SN รูปภาพ
ค่ายวชิรปราการ 18-12-2019 12:49 SA 0600 00000KT 9000 HZ SKC 28/20 A2991INS QJ รูปภาพ
ราชวิถี (๑๙๓) 12-12-2019 18:56 SA 1200 O7OO2KT 8000 HZ FEW300 28/16 A2994; XD รูปภาพ
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 12-12-2019 18:22 SA 1100 SA 1100Z 04004KT 8000 HZ FEW300 29/17 A2990 SO รูปภาพ
รพ.จุฬาฯ 12-12-2019 18:03 SA 1100 04008KT 9000 HZ FEW300 29/15 A2992 CCA ZG รูปภาพ
ราชวิถี (๑๙๓) 12-12-2019 17:56 SA 1100 06002KT 8000 HZ SCT300 29/16 A2991; XD รูปภาพ
รพ.จุฬาฯ 12-12-2019 17:52 SA 1100 04008KT 9000 HZ FEW300 29/15 A3002 ZG รูปภาพ
ท่าราชวรดิฐ 12-12-2019 17:20 SA 1000 07002KT 9000 HZ FEW300 30/16 A2985 YJ รูปภาพ