ล้างค่า

สถานีตรวจอากาศ วันที่-เวลา ประเภท เนื้อข่าว Initial
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 12-12-2019 12:08 SA 04006KT 6000 HZ FEW300 30/14 A2997 XA
ท่าราชวรดิฐ 12-12-2019 12:06 SA 07008KT 8000 HZ FEW300 29/15 A2998 YJ
รร.สวนกุหลาวิทยาลัย 12-12-2019 11:55 SA SA 06006KT 8000 HZ SCT300 30/16 A2997 SO
พล.ม.2รอ. 12-12-2019 11:55 SA 04005KT 6000 HZ FEW300 30/13 A2996 RMK 1CI100 CG
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 12-12-2019 11:38 SA 06006KT 6000 HZ FEW300 29/15 A2998 XA
ศาลาสหทัย 12-12-2019 11:28 SA 06008KT 8000 HZ FEW300 29/15 A2998 ZK
พล.ม.2รอ. 12-12-2019 10:55 SA 06002KT 6000 HZ FEW300 29/13 A2998 RMK 2CI300 CG
พล.ม.2รอ. 12-12-2019 09:59 SA 07002KT 6000 HZ FEW300 28/14 A2999 RMK 2CI300 CG
พล.ม.2รอ. 12-12-2019 09:10 SA 04002 KT 6000 HZ SCT300 26/14 A2999 RMK 3CI300 CG
สวนจิตรลดา 09-12-2019 19:06 SA 00000KT 9999 FEW300 24/16 A3002 RMK 2CI300 UG