ล้างค่า

สถานีตรวจอากาศ วันที่-เวลา ประเภท เนื้อข่าว Initial
รพ.จุฬาฯ 12-12-2019 17:52 SA 04008KT 9000 HZ FEW300 29/15 A3002 ZG
ท่าราชวรดิฐ 12-12-2019 17:20 SA 07002KT 9000 HZ FEW300 30/16 A2985 YJ
พล.ม.2รอ. 12-12-2019 17:01 SA 05002KT 8000 HZ FEW300 30/13 A2985 CG
รพ.จุฬาฯ 12-12-2019 16:58 SA 06010KT 9000 HZ FEW300 31/16 A2987 ZG
ราชวิถี (๑๙๓) 12-12-2019 16:56 SA 07006KT 8000 HZ FEW300 30/16 A2990; XD
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 12-12-2019 16:54 SA 07006KT 9000 HZ FEW300 30/16 A2986 XA
พล.ม.2รอ. 12-12-2019 16:26 SA 09002KT 8000 HZ FEW300 31/13 A2985 RMK 1 CI300 CG
ท่าราชวรดิฐ 12-12-2019 16:16 SA 09008KT 8000 HZ FEW300 31/16 A2986 YJ
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 12-12-2019 16:15 SA SA 07004KT 8000 HZ FEW300 31/17 A2988 SO
ราชวิถี (๑๙๓) 12-12-2019 16:03 SA 07006KT 8000 HZ FEW300 31/15 A2989; XD