ล้างค่า

สถานีตรวจอากาศ วันที่-เวลา ประเภท เนื้อข่าว Initial
ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง 01-08-2020 11:30 SA 26008KT 9999 FEW025 BKN090 OVC280 28/22 A2989 XA
ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง 01-08-2020 10:19 SA 26008KT 9999 FEW025 SCT100 BKN300 A2989 XA
โรงเรียนบ้านหลวง น่าน 25-01-2020 12:26 SA 27004KT 8000 HZ FEW300 27/10 A2996 SN
สนามกีฬา อบจ.กำแพงเพชร 23-12-2019 10:07 SA 33005KT 4800 HZ SCT300 28/16 Q1014 XA
ลานมันเขานางทอง กำแพงเพชร 23-12-2019 07:22 SA 02004KT 4800 BR FEW030 SCT300 22/19 Q1012 SN
ค่ายวชิรปราการ 18-12-2019 12:49 SA 00000KT 9000 HZ SKC 28/20 A2991INS QJ
ราชวิถี (๑๙๓) 12-12-2019 18:56 SA O7OO2KT 8000 HZ FEW300 28/16 A2994; XD
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 12-12-2019 18:22 SA SA 1100Z 04004KT 8000 HZ FEW300 29/17 A2990 SO
รพ.จุฬาฯ 12-12-2019 18:03 SA 04008KT 9000 HZ FEW300 29/15 A2992 CCA ZG
ราชวิถี (๑๙๓) 12-12-2019 17:56 SA 06002KT 8000 HZ SCT300 29/16 A2991; XD