รูปที่ 1
รูปที่ 1
วันที่ 01-08-2020 11:30
รูปที่ 2
รูปที่ 2
วันที่ 01-08-2020 11:30
รูปที่ 3
รูปที่ 3
วันที่ 01-08-2020 11:30
รูปที่ 4
รูปที่ 4
วันที่ 01-08-2020 11:30
type สถานี เวลา เนื่อข่าว ผู้ส่งข้อมูล
SA ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง 0430 26008KT 9999 FEW025 BKN090 OVC280 28/22 A2989 XA