รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
type สถานี เวลา เนื่อข่าว ผู้ส่งข้อมูล
SA ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง 0300 26008KT 9999 FEW025 SCT100 BKN300 A2989 XA