รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
type สถานี เวลา เนื่อข่าว ผู้ส่งข้อมูล
SA ราชวิถี (๑๙๓) 1200 O7OO2KT 8000 HZ FEW300 28/16 A2994; XD