รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
type สถานี เวลา เนื่อข่าว ผู้ส่งข้อมูล
SA รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 1100 SA 1100Z 04004KT 8000 HZ FEW300 29/17 A2990 SO