รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
type สถานี เวลา เนื่อข่าว ผู้ส่งข้อมูล
SA รพ.จุฬาฯ 1100 04008KT 9000 HZ FEW300 29/15 A3002 ZG